За фондацията

Фондация "Индекс" е неправителствена организация, регистрирана през 1997 година. Основна цел на Фондацията е да способствува за изграждането и развитието на гражданското общество и за укрепването на социално-защитните мрежи и механизми в България. Фондацията работи в няколко основни области - обучение, здравеопазване, изследователска дейност, превенция на употребата на психо-активни вещества /ПАВ/. От своето основаване досега Фондация "Индекс" отбелязва значителни успехи в реализирането на редица престижни международни проекти с финансовата подкрепа на спонсори и донори от САЩ и Европейския съюз.

Новини

Заедно с Европейската мрежа на италианските НПО "Cittadinanzattiva - Активна гражданска мрежа" Фондация "Индекс" все активно участие като представител на България в реализирането и успешното приключване на европейския проект "Мобилност – парадигма на европейското гражданство" с участието на партньори от 8 държави - България, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания. Подробности и материали по проекта: press_release_14_03_2013_BG.doc, Press 20releasse_Sept2013_BG.doc, Press_release_mobility_Dec_2013_BG.docx, MoveinEurope_bulgaria_electronic_version.pdf, Guide_BG_translation.doc

Обучение

Фондация "Индекс" е функционирала дълги години като национален координатор за България на Програмата за стипендии за Централна и Източна Европа (ECESP) - регионална програма за дългосрочно обучение в САЩ, администрирана от Центъра за междукултурно образование и развитие (CIED) на университета "Джорджтаун" - Вашингтон и спонсорирана от Конгреса на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие

Още по темата

Изследователски проекти

Изследователската дейност на Фондация "Индекс" се концентрира предимно в сферата на здравеопазването, пазара на труда и гражданската активност.

Още по темата

Превенция на употребата на психо-активни вещества /пав/

Фондация "Индекс" има натрупан солиден опит в сферата на превенцията на употребата на психо-активни вещества в рамките на няколко мащабни инициативи и проекти, реализирани в широки международни мрежи. Фондация "Индекс" стартира "Балкански мост за превенция на наркотиците" с партньори от Румъния, Албания, Македония и САЩ и участва в двугодишен проект "Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици - Австрия, България, Словения, Унгария и Румъния", под спонсорството на ЕС.

Още по темата

Здравеопазване

Ние адаптираме и оказваме помощ при създаването на уебсайтове, уеб съдържание или уеб услуги, насочени към българските потребители, т.е. за ефективното вземане предвид българския език, културния контекст, конвенциите и пазарните и регулаторни изисквания на нашия специфичен целеви пазар.

Още по темата

Index Foundation

  • София 1680 Манастирски ливади - Запад, ул Пирин 58
  • +359 89 853 0002