Програмата за стипендии за Централна и Източна Европа (ECESP) е всепризната като една от най-мащабните програми за обучение в подкрепа на процесите на преход и демократизация и подобряване на обществено-икономическите условия в страните от региона. Вече 12 години програмата предоставя уникални възможности за динамично образование и обучение в САЩ на редица лидери, експерти, администратори и управленци от страните в централна и източна Европа - първоначално в Чехия, Унгария, Полша и Словакия, а в момента - в България, Румъния, Албания и Македония. За този период от време са обучени над 1500 човека, включително повече от 160 души от България, в областта на публичната администрация, финансите и банковото дело, регионалното развитие, управлението на риска, финансиране на здравеопазването, политика на здравеопазването, пазар на труда, управление на НПО и др. 

За стимулиране на гражданското участие в процесите на формирането и прилагането на здравната политика, Фондация "Индекс" предлага обучение за неправителствени организации, медицински работници, журналисти и всички интересуващи се от проблемите на защитата на правата на пациентите и най-добрите практики в тази област в страните-членки на ЕС, САЩ и други страни от всички части на света.

На базата на продължителната работа с различни международни партньори в сферата на превенцията на употребата на психо-активни вещества Фондация "Индекс" предлага обучение по разработената от нея методика, насочена към възрастовата група 1-5 клас, включваща 30 учебни плана за всеки клас, организирани в занятия от 30 минути с подробни инструкции за водещия часовете и работни листа за учениците.

За информация относно предлаганите обучения и програми, моля свържете се с нас.

Index Foundation

  • ж.к. Младост-1, бул. „Александър Малинов“ № 30 Търговски Център „Лилиан“ етаж 2, офис 23 1750 София
  • +359 2 480 6801; +359 89 865 9669; +359 89 853 0002